Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

natosia
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viairbjarbirb irbjarbirb
natosia
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viairbjarbirb irbjarbirb
natosia
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— czyjeś
Reposted fromtruustme truustme viairbjarbirb irbjarbirb
natosia
''Przyjaciel pyta co ze mną? Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń. Wygadac mi się jest ciężko...''
— PlanBe
Reposted fromSalute Salute viairbjarbirb irbjarbirb
natosia
Przeraża Cię myśl, by kogoś do siebie dopuścić, bo wiesz, że w końcu te osoby Cię zostawią.
— Lucyfer 3x13
Reposted frompamietajmnie pamietajmnie viairbjarbirb irbjarbirb

May 15 2017

natosia
3452 4ff7 500
Reposted frommisiapa misiapa

April 15 2015

natosia
Wer sich gefragt hat, wie diese Gehwege gemacht werden... So nicht^^
Reposted frombluephoenix bluephoenix
natosia
2046 1f9d
Vlad Svag.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
natosia
2124 f4da 500
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie
natosia
Vielleicht nicht historisch korrekt, aber seeeehr logisch! 
Reposted frombluephoenix bluephoenix
natosia
Jestem za stara, by słuchać opinii odnośnie własnej osoby, o którą nie prosiłam. Za stara, by poświęcać choć minutę tchórzom, co nie wygarną, o co im właściwie chodzi, tylko będą okrężną drogą słać zatrute strzały. Za stara na cudzą pasywną agresję, na cudzy rozpierdol psychiczny. Za stara, by być czyimkolwiek collateral damage.
http://www.ninawum.com/jestem-za-stara-i-kocham-ten-stan/#more-1242
Reposted frommelisa melisa
natosia
2322 fa67 500
Reposted fromUnknownMind UnknownMind
natosia
Staraj się jak najpełniej przeżyć każdą chwilę, ponieważ kolejna może nigdy nie nadejść. Może cię już nie być; drugiej osoby może już nie być. Albo oboje możecie nadal być, ale nie będzie już waszego związku. Wszystko jest możliwe. Przyszłość jest zawsze otwarta, przeszłość jest zamknięta.  A pomiędzy nimi znajduje się teraźniejszość, chwila obecna, pulsująca, rozedrgana. Tak wygląda życie. 
— OSHO
Reposted fromveta veta
natosia
2951 aea0
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
natosia
2984 6401
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
natosia
3343 4786
Reposted fromadalineye adalineye
natosia
4337 2e48
The captain and crew wishes you a pleasant flight.
Reposted fromsquall squall
natosia
4412 c717
Reposted fromenn0 enn0
natosia
4425 563b
Reposted fromenn0 enn0
natosia
Reposted fromgruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl