Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

natosia
3452 4ff7 500
Reposted frommisiapa misiapa

April 15 2015

natosia
Wer sich gefragt hat, wie diese Gehwege gemacht werden... So nicht^^
Reposted frombluephoenix bluephoenix
natosia
2046 1f9d
Vlad Svag.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
natosia
2124 f4da 500
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie
natosia
Vielleicht nicht historisch korrekt, aber seeeehr logisch! 
Reposted frombluephoenix bluephoenix
natosia
Jestem za stara, by słuchać opinii odnośnie własnej osoby, o którą nie prosiłam. Za stara, by poświęcać choć minutę tchórzom, co nie wygarną, o co im właściwie chodzi, tylko będą okrężną drogą słać zatrute strzały. Za stara na cudzą pasywną agresję, na cudzy rozpierdol psychiczny. Za stara, by być czyimkolwiek collateral damage.
http://www.ninawum.com/jestem-za-stara-i-kocham-ten-stan/#more-1242
Reposted frommelisa melisa
natosia
2322 fa67 500
Reposted fromUnknownMind UnknownMind
natosia
Staraj się jak najpełniej przeżyć każdą chwilę, ponieważ kolejna może nigdy nie nadejść. Może cię już nie być; drugiej osoby może już nie być. Albo oboje możecie nadal być, ale nie będzie już waszego związku. Wszystko jest możliwe. Przyszłość jest zawsze otwarta, przeszłość jest zamknięta.  A pomiędzy nimi znajduje się teraźniejszość, chwila obecna, pulsująca, rozedrgana. Tak wygląda życie. 
— OSHO
Reposted fromveta veta
natosia
2951 aea0
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
natosia
2984 6401
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
natosia
3343 4786
Reposted fromadalineye adalineye
natosia
4337 2e48
The captain and crew wishes you a pleasant flight.
Reposted fromsquall squall
natosia
4412 c717
Reposted fromenn0 enn0
natosia
4425 563b
Reposted fromenn0 enn0
natosia
Reposted fromgruetze gruetze
natosia
żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać...
Reposted fromlabellavita labellavita
natosia
Jesteśmy pokoleniem ludzi, których życie miało się zacząć już za chwilę.
— Volantification.pl
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel
natosia
Palę papierosa przy kawie nad ranem
Niewiele osób zasługuje na pamięć
Trafiło mnie to jak kosa na kamień
Związki, rodzina, forsa, mieszkanie
Na ścianie wiszą wspomnienia
Nie ma ich i wisi im to jak mniemam
— Pezet "Na pewno"
Reposted fromkanade kanade
natosia
5347 b390
Man beachte die Lagrange-Punkte.
Reposted fromphilipp philipp
natosia
6202 2caa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl